نظرتون درباره سربازی ؟
(72.72%) 8
خوبه میسازه آدمو
(27.27%) 3
مخالفشم
(0%) 0
یا چی

تعداد شرکت کنندگان : 11